آتی سنتر مشهد

نمای کرتین وال GFRC

کرتین وال: ۷۵۰۰ متر

GFRC جی اف ار سی : ۴۳۰۰ متر

fa_IRPersian