سیتادیوم

مرکز خرید سیتادیوم ارومیه

کرتین وال: ۱۳۰۰ متر، اسپایدر ۵۰۰ متر، اسکای لایت: ۸۰۰ متر

کامپوزیت: ۵۷۰۰ متر، هندریل: ۴۰۰ متر،GFRC جی اف ار سی: ۱۰۸۰ متر

کرتین وال
کامپوزیت
fa_IRPersian