لقمان حکیم ۳

مجتمع پزشکی ارومیه خیابان حسنی

اجرای نما و درب و پنجره
کرتین وال : ۴۰۰ متر
کامپوزیت : ۸۰۰ متر
fa_IRPersian