پروژه شهرک صنعتی کاوه

ساوه عمران خشت الوند
اجرای نما
کامپوزیت : ۶۷۰۰ متر
کرتین وال : ۱۹۰۰ متر
fa_IRPersian