پروژه کاملیا پونک

اجرای نما پنجره آلومینیوم

سرامیک خشک : ۵۵۰۰ متر
کامپوزیت : ۲۱۰۰ متر
پنجره آلومینیوم
fa_IRPersian